Verksamhetschefsgrupp

Ortopedi

Verksamhetschefsgrupp för Ortopedi ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnhAeC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FaiBrbGFyPC9hPg==,  Ordförande
Olle Sammeli och Roger Skogman, Region Dalarna
Anette Lund, Region Gävleborg
Åsa E Andersson och Håkan Wallén, Region Sörmland
Stergios Lazarinis, Region Uppsala
Anders Karlsson, Region Värmland
Per-Otto Olsson, Region Västmanland
Ewald Ornstien, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Rörelseorganens sjukdomar

Login