Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Uppföljning och analys

Text in här

Representanter

Tobias Dahlström ordförande
Johanna Alfredsson, Region Gävleborg
Reda Bentebra, Region Sörmland
Tomas Svensson, Region Sörmland
Lotta Sahlqvist, Region Sörmland
Caludio Troncoso Munoz, Region Uppsala  
Erik Åhlin, Region Uppsala
Anna Haag, Region Värmland
Anna Jansson, Region Värmland
Ola Matikainen, Region Värmland
Håkan Lenhoff, Region Värmland
Anne Kronander, Region Västmanland
Lena Burström, Region Västmanland
Christer Lundqvist, Region Örebro
Elisabeth Nyström, Region Örebro


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Dokument

Login