Sjukvårdsregionalt programområde

Levnadsvanor

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Levnadsvanor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbmEubG9ubmJlcmdAcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGVuYSBMw7ZubmJlcmcgPC9hPg==, Region Västmanland

Kontaktperson

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login