Ekonomigrupp

Ekonomigruppen vidareutvecklar ekonomimodell och uppföljning av vårdavtalets ekonomi. Gruppen är också kompetensstöd till linjen och staberna i respektive region i frågor som rör prissättning av vårdtjänster. Gruppen tar även fram förslag på sjukvårdsregional prislista.

Representanter

Barbro Eklund, Region Dalarna, ordförande
Susanna Pettersson, Region Gävleborg
, Region Sörmland
, Region Uppsala
Caroline Westlund, Region Värmland
Maria Rehn, Region Västmanland
Maria Byrstrand, Region Örebro län

Login