Samverkansnämnden

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är riket indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner skall samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan utövas genom en Samverkansnämnd eller motsvarande.
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett politiskt organ för de 7 regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Varje region representeras av 3 ledamöter.

Sju regioner:

Två universitetssjukhus

Fem länssjukhus

Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Västerås

18 länsdelssjukhus
250 vård-/hälsocentraler
3 helikoptrar

Login