Ekonomidirektörsgrupp

Ekonomidirektörsgruppen svarar för samordning av de ekonomifrågor som skall vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar. Detta innebär bland annat att:

• Godkänna ekonomimodell (appendix 1) vid framtagande av nytt vårdavtal
• Följa upp ekonomi och produktion i vårdavtalet  
• Bereda förändringar av den sjukvårdsregionala prislistan
• Samverka kring större strategiska fastighets- och medicintekniska investeringar.
• Samverka kring avgifter inklusive regelverk vid köpt/såld vård (exempelvis gula taxan)
• Organisera nätverk för ekonomidirektörer inom hälso- och sjukvården

Ekonomidirektörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Fredrik Holst, Region Västmanland, vice ordförande
Bo Svedberg, Region Gävleborg
Lennart Frommegård, Region Örebro län
Nicholas Prigorowsky, Region Sörmland,ordförande
Magnus Claesson, tf., Region Dalarna
Pia Vinborg,Region Värmland
Björn Larsson, tf., Region Uppsala

Login