Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bättre och mer effektivt sätt.

Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan, Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder arbetet.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-02-12 09:56
  18 augusti 2020 Samverkansnämndens kansli
  info
 • 2020-02-12 10:03
  27-28 augusti 2020 Ledningsgrupp och Regiondirektörsgrupp
  info
 • 2020-02-24 12:44
  31 augusti -1 september 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning
  info
 • 2020-06-02 11:49
  Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård
  info
 • 2020-05-20 13:40
  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  info
 • 2020-04-22 07:31
  Coronaviruset Covid-19
  info
Login