Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bättre och mer effektivt sätt.

Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan, Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder arbetet.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-02-24 12:46
  29 oktober 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning
  info
 • 2020-02-14 06:41
  29 oktober 2020 Ledningsgrupp
  info
 • 2020-02-14 06:46
  2 november 2020 Regiondirektörsgruppen
  info
 • 2020-10-05 07:37
 • 2020-10-02 14:22
  Förnyat och utvecklat sjukvårdsregionalt avtal
  info
 • 2020-09-29 11:43
  Nyhetsbrev om kunskapsstyrning
  info
Login