Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Sjukvårdsregional representanter:
Nämnd
Ledamot: Andreas Svahn (S), Region Örebro  
Ersättare: Stefan Olsson (M), Region Uppsala

Beredningsgrupp 2
Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Sjukvårdsregional representanter:
Styrelse
Börje Wennberg (S) Region Uppsala
Ola Karlsson (M) Region Örebro län

Länkar
Läs mer om Nämnden för nationell högspecialiserad vår hos Socialstyrelsen
Läs mer Svenskt Ambulansflyg

Login