Politik

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är det politiska organet för samverkan inom hälso- och sjukvården mellan Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län, det vill säga alla regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion enligt hälso-och sjukvårdsförordning 2017:80 om rikets indelning i samverkansregioner för hälso- och sjukvård som berör flera regioner.

Login