Sjukvårdsregionalt programområde

Mag- och tarmsjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Mag- och tarmsjukdomar i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Internmedicin

Minnesanteckningar

Dokument

Login