Sjukvårdsregionalt programområde

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1zdGplcm5zdHJvbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FdmEgU3RqZXJuc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Värmland ordförande
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna
Marie Bergsten, Region Gävleborg
Eva-Charlotte Bernthson, Region Sörmland
Per Hamid Ghatan, Region Uppsala
Caisa Hedlund. Region Värmland
Annica Winroth, Region Västmanland
Ola Lennbom, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Funktionshinder/Habilitering
Verksamhetschefsgrupp Rehabiliteringsmedicin

Minnesanteckningar
minnesanteckningar 2020-09-07 bilaga

Dokument

Login