Sjukvårdsregionalt programområde

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS5zdGplcm5zdHJvbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FdmEgU3RqZXJuc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Värmland

Kontaktperson

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login