Sjukvårdsregionalt programområde

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1zdGplcm5zdHJvbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FdmEgU3RqZXJuc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Värmland ordförande
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna
Marie Bergsten, Region Gävleborg
Eva-Charlotte Bernthson, Region Sörmland
Per Hamid Ghatan, Region Uppsala
Lisbeth Alfredsson, Region Värmland
Annica Winroth, Region Västmanland
AnneChristine Ahl, Region Västmanland
Helena Tholin, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Funktionshinder/Habilitering
Verksamhetschefsgrupp Rehabiliteringsmedicin

Minnesanteckningar

Dokument

Login