Sjukvårdsregionalt programområde

Rörelseorganens sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.
Uppdragsbeskrivning

Ordförande

Kontaktperson

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login