Informationssäkerhetsgrupp

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbete inom informationssäkerhetsarbetet mellan sjukvårdsregionens landsting/regioner, samt öka kompetensen inom området och synliggöra det samarbete som sker. Arbetsgruppen samarbetar för att möta alltmer avancerade externa hot.

Uppdrag
• framtagande av metoder och metodstöd samt tekniska lösningar inom området för ökad likformighet
• gemensamma regelverk som ger likvärdiga krav vid upphandling och drift
• kravarbete vid upphandlingar av IT-stöd
• lagstiftning som kräver samarbete för samsyn på nödvändiga åtgärder och ansvarsreglering
• erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning
• samarbete vid incidenter och utredningar

Även samarbete kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pY2hhZWwucGF0cmlrc3NvbkByZWdpb252YXN0bWFubGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5NaWNoYWVsIFBhdHJpa3Nzb248L2E+, Region Västmanland Ordförande

Login