Sjukvårdsregionalt programområde

Sällsynta sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Sällsynta sjukdomar i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande

Kontaktperson

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login