Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Kvinnosjukvård och förlossning

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Kvinnosjukvård och förlossning i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.
  
Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZ2VsYS5ob2dlcmFzQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5JbmdlbGEgSMO2Z2Vyw6VzPC9hPg==, Region Gävleborg

Kontaktperson

Länkar

Minnesanteckningar
2019-11-14
2019-09-06
2019-05-16--17, Bilaga workshop jämlik vård
2019-02-22

Dokument
Procedurregler vid val av ordförandeposten
Verksamhetsplan 2019Login