Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Inera - Digitalisering i samverkan med kommuner och regioner  
Sjukvårdsregionens representanter
Beredningsgrupp
Johan Färnstrand, regiondirektör, Region Gävleborg

Länkar
Inera -Digitalisering i samverkan med regioner och kommuner

Login