Kalender

 • 2020-02-24 12:46

  29 oktober 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning

  Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning sammanträder
  den 29 oktober 2020, kl 09.15-15.30
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuZy5lcmlrc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uYSBFcmlrc3NvbjwvYT4=

  info
 • 2020-02-14 06:41

  29 oktober 2020 Ledningsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp sammanträder
  den 29 oktober 2020, kl 09.30-12.00
  Sveriges kommuner och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:46

  2 november 2020 Regiondirektörsgruppen

  Samverkansnämnden regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 2 november
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:53

  11 november 2020 Arbetsutskott

  Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder
  den 11 november 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:48

  16 november 2020 Samverkansnämndens kansli

  Samverkansnämndens kansli sammanträder
  den 16 november 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:50

  26 november 2020 Ledningsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp sammanträder
  den 26 november 2020, kl 09.30-12.00
  Sveriges kommuner och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:52

  26 november 2020 Regiondirektörsgrupp

  Samverkansnämndens regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 26 november
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:57

  3-4 december 2020 Samverkansnämnden lunch till lunch

  Samverkansnämnden sammanträder
  den 3-4 december 2020, lunch till lunch
  Scandic Arvika, Arvika
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
Login