Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt!
Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan  och Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder samverkan.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-02-24 12:10
  Inställda möten i Västerås 2 april 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning
  info
 • 2020-02-06 13:16
  Inställda möten i Västerås 2 april 2020 Ledningsgrupp och Verksamhetschefsgrupper
  info
 • 2020-02-11 14:50
  7 april 2020 Samverkansnämndens kansli
  info
 • 2020-03-09 11:44
  Vi kommer att göra skillnad för liv och jämlik hälsa
  info
 • 2020-03-18 13:08
  Generell information om inställda möten och konferenser
  info
 • 2020-03-24 10:11
  Paus för system för kunskapsstyrning
  info
Login