Uppdateringsstopp i november

Under november månad kommer inga uppdateringar på svnuppsalaorebro.se att göras. En ny webbplats kommer i december.
Vid frågor kontakta kansliansvarig: Eva-Lena Aspetorp

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är riket indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner skall samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan utövas genom en Samverkansnämnd eller motsvarande.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett politiskt organ för de 7 regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Varje region representeras av 3 ledamöter.

Sju regioner:

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län

Två universitetssjukhus

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Universitetssjukhuset Örebro

Fem länssjukhus

Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Västerås

18 länsdelssjukhus
250 vård-/hälsocentraler
3 helikoptrar

Regionkarta Region Dalarna Region Värmland Region Örebro län Region Gävleborg Region Uppsala > <area shape= Region Sörmland Region Västmanland  

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Dennis Jönsson
Webbredaktör-biblioteket