Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat att rekommendera regionerna att fatta beslut om införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för:
• Höftledsartros - primärvård
• Reumatoid artrit
• Stroke och TIA
Vårdförloppen finns på webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd och följer sedan lokala beslut och tidplaner för införande senare i år.

Login