Paus för system för kunskapsstyrning

Med anledning av hantering kring coronaviruset Covid-19 pausas nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Läs brevet från Göran Angergård,ordförande Samverkansnämndens ledningsgrupp.

Sjukvårdsregional kunskapsstyrning och Covid-19
Måndag 23 mars meddelades att arbetet med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård pausas. Som en följd av det även det sjukvårdsregionala arbetet inom systemet.
Sverige och världen står inför stora utmaningar med att hantera det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19. I dessa tider behöver vi självfallet prioritera. Hanteringen av coronaviruset och vård kopplad till det går i nuläget först.

För nationella programområden, nationella samverkansgrupper och nationella arbetsgrupper innebär det att arbete behöver skjutas fram. Detta för att resurser i hälso- och sjukvården måste prioriteras så att vård och behandling är säker och effektiv för både patienter och medarbetare även i detta ansträngda läge som viruset medför. Även i sjukvårdsregionens regioner behöver resurser styras om för att trygga vården. Det innebär att även det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning behöver pausas.

Strukturen för systemet för kunskapsstyrning, både nationellt och sjukvårdsregionalt, kan används som nätverk. Det kan också vara viktigt för kontakter och informationsutbyte i den aktuella situationen, men arbetet i de sjukvårdsregionala grupperna tar paus.

Göran Angergård
Ordförande
Samverkansnämndens Ledningsgrupp

Login