Generell information om inställda möten och konferenser

Samverkansnämnden Uppsala Örebro sjukvårdsregion följer de rekommendationer som myndigheterna ger, men kan ställa in av andra skäl. Många regioner har exempelvis reseförbud under kortare eller längre tid. Dessutom finns förståelse för att i situationer som dessa behöver medarbetare ofta vara på plats i sina ordinarie uppdrag. Om ett möte eller konferens ställs in meddelas alltid deltagarna och aktuellt nätverk.

Login