Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bättre och mer effektivt sätt.

Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan, Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder arbetet.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-09-16 14:10
  18 september 2020 Arbetsutskott
  info
 • 2020-02-12 10:25
  24 september 2020 Ledningsgrupp
  info
 • 2020-02-12 10:27
  24 september 2020 Regiondirektörsgrupp
  info
 • 2020-09-16 08:00
  Tre nya vårdförlopp på remiss
  info
 • 2020-09-01 14:29
  Samverkan nyckel under coronapandemin
  info
 • 2020-06-02 11:49
  Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård
  info
Login