Gemensamt finansierade verksamheter

Samverkansnämnden samarbetar kring verksamheter som bedöms som lämpliga att bedriva på sjukvårdsregional nivå, med gemensam finansiering av alla eller av några av samverkansnämndens regioner.

Sjukvårdsregionalt gemensamt finansierade verksamheter:

Login