Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt!
Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan  och Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder samverkan.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-02-24 12:42
  2 juni 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning
  info
 • 2020-02-11 15:21
  4 juni 2020 Samverkansnämnden
  info
 • 2020-02-11 15:24
  8 juni 2020 Samverkansnämndens kansli
  info
 • 2020-05-20 13:40
  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  info
 • 2020-04-22 07:31
  Coronaviruset Covid-19
  info
 • 2020-03-24 10:11
  Paus för system för kunskapsstyrning
  info
Login