Coronaviruset Covid-19

Varje region i sjukvårdsregionen arbetar hårt med vård, krishantering och effekter av pandemin kring coronaviruset Covid-19. Via länkar till respektive region finns aktuell information och statistik. På sjukvårdsregional nivå sker samverkan genom ordinarie nätverk och möten.

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro

Login