Sjukvårdsregionalt programområde

Cancersjukdomar

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Styrgrupp för Regionalt cancercentrum är tillika sjukvårdsregionalt programområde

Kontaktpersoner
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Helena Björkman, ordförande styrgrupp RCC

Kontaktperson Kunskapsstyrnignsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Onkologi
Regionalt cancercentrumLogin