Sjukvårdsregionalt programområde

Cancersjukdomar

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Styrgrupp för Regionalt cancercentrum är tillika sjukvårdsregionalt programområde

Kontaktpersoner

Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Helena Björkman, ordförande styrgrupp RCC

Länkar
Regionalt cancercentrumLogin