Aktuellt

 • 2020-06-02 11:49

  Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård

  Webbplatsen kunskapsstyrningvard.se ska underlätta kommunikationen på nationell nivå i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper på nationell nivå kan nu berätta om sitt arbete där.

  Utöver information om nationella grupper innehåller webben information om kunskapsstyrningssystemet samt stöd, verktyg och relevanta källor inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.
  Läs mer på nya webben

  info
 • 2020-05-20 13:40

  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

  Styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat att rekommendera regionerna att fatta beslut om införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för:
  • Höftledsartros - primärvård
  • Reumatoid artrit
  • Stroke och TIA
  Vårdförloppen finns på webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd och följer sedan lokala beslut och tidplaner för införande senare i år.

  info
 • 2020-04-22 07:31

  Coronaviruset Covid-19

  Varje region i sjukvårdsregionen arbetar hårt med vård, krishantering och effekter av pandemin kring coronaviruset Covid-19. Via länkar till respektive region finns aktuell information och statistik. På sjukvårdsregional nivå sker samverkan genom ordinarie nätverk och möten.

  Region Dalarna
  Region Gävleborg
  Region Sörmland
  Region Uppsala
  Region Värmland
  Region Västmanland
  Region Örebro

  info
 • 2020-03-24 10:11

  Paus för system för kunskapsstyrning

  Med anledning av hantering kring coronaviruset Covid-19 pausas nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Läs brevet från Göran Angergård,ordförande Samverkansnämndens ledningsgrupp.

  Sjukvårdsregional kunskapsstyrning och Covid-19
  Måndag 23 mars meddelades att arbetet med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård pausas. Som en följd av det även det sjukvårdsregionala arbetet inom systemet.
  Sverige och världen står inför stora utmaningar med att hantera det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19. I dessa tider behöver vi självfallet prioritera. Hanteringen av coronaviruset och vård kopplad till det går i nuläget först.

  För nationella programområden, nationella samverkansgrupper och nationella arbetsgrupper innebär det att arbete behöver skjutas fram. Detta för att resurser i hälso- och sjukvården måste prioriteras så att vård och behandling är säker och effektiv för både patienter och medarbetare även i detta ansträngda läge som viruset medför. Även i sjukvårdsregionens regioner behöver resurser styras om för att trygga vården. Det innebär att även det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning behöver pausas.

  Strukturen för systemet för kunskapsstyrning, både nationellt och sjukvårdsregionalt, kan används som nätverk. Det kan också vara viktigt för kontakter och informationsutbyte i den aktuella situationen, men arbetet i de sjukvårdsregionala grupperna tar paus.

  Göran Angergård
  Ordförande
  Samverkansnämndens Ledningsgrupp

  info
 • 2020-03-18 13:08

  Generell information om inställda möten och konferenser

  Samverkansnämnden Uppsala Örebro sjukvårdsregion följer de rekommendationer som myndigheterna ger, men kan ställa in av andra skäl. Många regioner har exempelvis reseförbud under kortare eller längre tid. Dessutom finns förståelse för att i situationer som dessa behöver medarbetare ofta vara på plats i sina ordinarie uppdrag. Om ett möte eller konferens ställs in meddelas alltid deltagarna och aktuellt nätverk.

  info
 • 2020-03-09 11:44

  Vi kommer att göra skillnad för liv och jämlik hälsa

  Systemet för kunskapsstyrning samlar över 150 insatser under 2020 i områdenas verksamhetsplaner. Läs mer på skr.se

  info
Login