27-28 augusti 2020 Ledningsgrupp och Regiondirektörsgrupp

Samverkansnämndens ledningsgrupp och regiondirektörsgrupp sammanträder
den 27-28 augusti 2020, dag 1 kl 10.00-17.30, dag 2 kl 08.30-12.00 gemensam lunch
Kungsörstorp Konferens och hotell, Kungsör
Kontatkperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

Login