Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt!
Samverkan regleras i Avtal om sjukvårdsregional samverkan  och Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder samverkan.Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2020-02-04 13:30
  12 mars 2020 Gemensamt möte
  info
 • 2020-02-24 12:16
  12 mars 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning
  info
 • 2020-02-06 12:55
  18-19 mars 2020 Ledningsgrupp lunch-lunch
  info
 • 2020-02-13 12:47
  Vårdförlopp ute på remiss
  info
Login