12 mars 2020 Gemensamt möte

Samverkansnämnden, arbetsutskottet, regiondirektörsgruppen och ledningsgruppen har gemensamt möte
den 12 mars 2020 kl 09.30-12.00
Örebro
Kontaktperson PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

Login