Nationella samarbeten

Samverkansnämnden medverkar i vissa nationella organ genom av nämnden utsedda företrädare; förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Logga in

Inloggning till biblioteket