Regionala samarbeten

Samverkansnämnden samarbetar kring verksamheter som bedöms som lämpliga att bedriva på regional nivå, med gemensam finansiering av alla eller av några av samverkansnämndens landsting och regioner.

Sjukvårdsregionalt gemensamt finansierade verksamheter:

organisation

Logga in

Inloggning till biblioteket