Specialitets- och programråd

Regionala specialitetsråd och medicinska programråd

De regionala specialitetsråden ska ansvara övergripande för att det regionala samarbetet inom ämnesområdet utvecklas i enlighet med beslut i regionens samverkansnämnd. I ansvaret ligger att vid behov tillsätta nödvändiga arbetsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar samt att följa upp det regionala samarbetet och skriva en kort årsrapport.

Syftet med regionala medicinska programråd i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att, genom samverkan med de landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen och med den nationella nivån, arbeta för en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård inom rådens ansvarsområden.

Specialitetsråd
Programråd
Allmänmedicin
Laboratoriemedicin Astma/KOL
Anestesi och intensivvård
Läkemedelsråd Diabetes
Barnsjukvård
Neurosjukvård STRAMA
Dermatologi
Onkologi Stroke
Folkhälsorapportering
Ortopedi
Funktionshinder
Psykiatri
Geriatrik
Radiologi
Infektionssjukvård
Rehabiliteringsmedicin
Internmedicin
Reumatologi
Kardiologi
Urologi
Kirurgi
Ögonsjukvård
Kvinnosjukvård
Öron, näsa och halssjukvård


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Marianne van Rooijen
Ordförande
kunskapsstyrningsgruppen
Region Uppsala

Helena de la Cour
Sjukvårdsregional samordnare

Eller ordförande i respektive råd


Dokument

Anvisning till rådens årsredovisning

Mall specialitetsrådens årsrapport