Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Arbetsgrupp synre-/habilitering

Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Minnesanteckningar

2018-04-25
2017-09-20
2017-04-26

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland