Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Specifika Uppdrag

Modell för samverkan 2017
Protokollsutdrag samverkansnämnden 171208

Förbättrat stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter
Rapport av uppdraget

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland