Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Representanter

Samordningsgruppen

Består av förvaltningschefer eller motsvarande

Dalarna - Helena Strandberg
Gävleborg - Elisabet Sundgren
Sörmland - Eva-Charlotte Bernthson
Uppsala - Torun Hall
Värmland - Anita Nyquist
Västmanland - Annica Winroth
Örebro - Mats Eriksson


Arbetsgrupperna

Består av verksamhetschefer, avdelningschefer eller motsvarande

Arbetsgrupp habilitering -ordförande Ingrid Meissner
Arbetsgrupp hjälpmedelsverksamhet - ordförande Roger Almén
Arbetsgrupp Hörselre-/habilitering - ordförande Agneta Nilsson Palm
Arbetsgrupp Synre-/habilitering - ordförande Eva Nielsen
Arbetsgrupp Teckenspråk-/skrivtolkning - ordförande Magnus Sjögren


Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland