Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Kalendarium

År Möten samordningsgruppen Plats
2019
År
Möten Arbetsgrupperna Plats
2019
23 april Hörsel re-/habilitering
Övrigt

Årsrapport 2017 för respektive arbetsgrupp lämnas till ordförande i samordningsgruppen senast 2018-01-10

Verksamhetsplan/handlingsplan 2018 för respektive arbetsgrupp lämnas till ordförande i samordningsgruppen senast 2018-02-10


Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland