Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Utbildning i habiliteringskunskap

Utbildning i habiliteringskunskap är en tvärprofessionell basutbildning för medarbetare inom habilitering. Utbildningen planeras och genomförs gemensamt av habiliteringsverksamheterna i 7-län, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Utbildningen har totalt 42 platser.

Målgrupp

Medarbetare inom habilitering med cirka ett års erfarenhet av habiliteringsarbete. I de län där syn, tolk och hjälpmedel ingår inom habiliteringsverksamheterna kan även de erbjudas att gå utbildningen.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande habiliteringskunskap ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Den ger en fördjupning av introduktionsutbildningen som erbjuds lokalt inom länen.

Utbildningen ger:
Ett historiskt perspektiv på habiliteringsverksamhet, dess kännetecken och plats i samhället.
Förutsättningar för reflektion kring synsätt och arbetssätt som förekommer inom habiliteringsverksamhet.
En introduktion till arbetsmodeller för samverkan med personer med funktionsnedsättning och andra.
En orientering om grundläggande litteratur som finns inom verksamheten.
Stimulans till fördjupning inom habiliteringsområdet.

Omfattning

Utbildningen sträcker sig över ett läsår och är indelad i fyra block med rubrikerna:

Block 1: historik, idé och värdegrund
Block 2: delaktighet
Block 3: Behov
Block 4: Samverkan

Varje block innehåller föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Utveckling

Utbildningen genomgår ständigt förändringar för att svara upp mot habiliteringsverksamheternas utveckling.

Frågor kan besvaras av:

Dalarna - Ulla Proos, klinikassistent, ulla.proos@ltdalarna.se

Gävleborg - Kristin Brun, kurator, kristin.brun@regiongavleborg.se

Sörmland - Elham Pourmand, verksamhetsutvecklare, elham.pourmand@dll.se

Uppsala - Curt Westin, verksamhetsutvecklare, curt.westin@regionuppsala.se

Värmland - Charlotte Kareliusson, verksamhetsutvecklare, charlotte.kareliusson@liv.se

Västmanland
- Eva Wall, verksamhetsutvecklare, eva.wall@regionvastmanland.se

Örebro
- Hanna Gräll, enhetschef, hanna.grall@regionorebrolan.se

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland