Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Arbetsgrupp habilitering

Föreningen Sveriges habiliteringschefer har tagit fram en nationell vision http://habiliteringisverige.se/foreningen/vision och härifrån utgår också uppdrag för olika habiliteringsprogram http://habiliteringisverige.se/.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland