Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Gemensamma dialogdagar

Regiondag "Kommunikation, kognition - Tekniken omkring oss",
2015-04-23

Temadagen som arrangeras av Landstinget Sörmland, förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel. Temat för dagen var: Kommunikation, kognition - Tekniken runt omkring oss.
Vi har en stark tilltro till att tekniken ska underlätta våra dagliga liv. Det gäller också för personer med kognitiv funktionsnedsättning och kommunikationssvårigheter. Den här dagen fick vi lära oss mer om vilka möjligheter tekniken kan innebära för personer med funktionsnedsättning.

Material från regiondagar tidigare år:

2014

Material från äldre dagar finns i biblioteket

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland