Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Beredningsgrupp

Uppdragsbeskrivning för Beredningsgrupp Habilitering i 7-län

Deltagare

Representant med utvecklings- eller kvalitetsansvar från habiliteringsverksamheten i  Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Värmland och Dalarna.

Syfte

Syftet med gruppens arbete är att genom samverkan och erfarenhetsutbyte bidra till utveckling och god kvalitet i verksamheterna.

Uppdrag

Arbetsform


Utvecklingsgrupp 20171005

Dalarna Cecilia Björklund
Gävleborg Patrik Arvidsson, Kristina Vroland Nordstrand
Sörmland Elham Pourmand
Uppsala Curt Westin
Värmland Charlotte Kareliusson
Västmanland Eva Wall
Örebro Lisa Lann


Minnesanteckningar

2017

2016

2015

2014


Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland