Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Årsrapporter

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2014


Verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2018
Delrapport 2018: Insatser och samverkan för stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland