Regionala grupperingar

Samverkansnämndens regioner samverkan inom olika områden i regionala grupperingar. Dessa grupper representeras av sakkunniga från respektive region inom vardera specialitet/ämnesområde.

Målsättning är att sammansättning ska vara med god geografisk spridning samt med multiprofessionellt deltagande.

Grupperna har flera olika uppdrag, exempelvis bevaka utvecklingen inom sitt område och att stödja samarbetet för en god vård i sjukvårdsregionen.

Logga in

Inloggning till biblioteket