Kunskapsstyrningsgruppen

Hand
            med äpple

Kunskapsstyrningsgruppens huvuduppgift är att koordinera regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samverkan i kunskapsstyrningsfrågor.
Den sjukvårdsregionala nivån utgör en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor, och är en länk mellan nationell och lokal nivå. Kunskapsstyrningsgruppen utgör ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till Ledningsgruppen.

Uppdrag

Arbetet med att spegla det nationella kunskapsstyrningssystemet på sjukvårdsregional nivå innebär ansvar för att:
Uppdraget som pdf

Mer information om kunskapsstyrning finns i vänstermenyn. 

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen
Region Uppsala


Dokument

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan –
hälso- och sjukvård