Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska ledning. Nämnden består av tre (3) förtroendevalda och tre (3) ersättare från respektive region som ingår i sjukvårdsregionen. Samverkansnämndens arbetsutskott utgörs av nämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ytterligare fyra (4) ledamöter. Ersättare kan gå in vid förfall och utgör då fullvärdig ledamot. Alla regioner ska vara representerade i arbetsutskottet och ledamöterna ska företräda den politiska majoriteten i regionen.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig