Länkar

Ingående regioner och landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen

Landstinget Dalarna

Landstinget Sörmland

Landstinget i Värmland

Region Gävleborg

Region Uppsala

Region Västmanland

Region Örebro län

Andra sjukvårdsregioner

Norra
Sydöstra
Stockholm-Gotland
Södra
Västra

Övrigt

Arbete om cancervården på SKL

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen, Klassificering och koder

Väntetider

Öppna jämförelser

SBU

Donationsrådet

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Torsten Rehn
Webbredaktör-biblioteket